• Top1
  • Top2
  • Top3

BỒN NƯỚC INOX

Bồn công trình VIỆT Á
Bồn công trình VIỆT Á
6000L -50000L
000 000 vnđ
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng -5000L
Bồn đứng -5000L
Đường kính 1200mm
11 850 000 vnđ12 850 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn Ngang -5000L
Bồn Ngang -5000L
Đường kính 1200mm
12 350 000 vnđ13 500 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn Đứng- Việt Á 4000L
Bồn Đứng- Việt Á 4000L
đường kinh 1200 mm
9 600 000 vnđ9 900 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang-VIỆT Á 4000L
Bồn ngang-VIỆT Á 4000L
đường kính 1200m
10 150 000 vnđ11 500 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng inox VIỆT Á 3000L
Bồn đứng inox VIỆT Á 3000L
7 450 000 vnđ8 880 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang inox VIỆT Á 3000L
Bồn ngang inox VIỆT Á 3000L
7 750 000 vnđ8 200 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng inox VIỆT Á 2500L
Bồn đứng inox VIỆT Á 2500L
6 775 000 vnđ6 850 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang  inox Việt Á 2500L
Bồn ngang inox Việt Á 2500L
6 775 000 vnđ7 150 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng 2000L  INOX VIỆT Á
Bồn đứng 2000L INOX VIỆT Á
5 300 000 vnđ6 000 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang - VIỆT Á 2000L
Bồn ngang - VIỆT Á 2000L
Đường kính 1200mm
5 550 000 vnđ6 100 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng- Việt Á 1700L
Bồn đứng- Việt Á 1700L
4 445 000 vnđ4 600 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang inox VIỆT Á 1700L
Bồn ngang inox VIỆT Á 1700L
4 745 000 vnđ4 800 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng  inox VIỆT Á 1500L
Bồn đứng inox VIỆT Á 1500L
đường kính 1200mm
3 935 000 vnđ4 135 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang inox VIỆT Á 1500L
Bồn ngang inox VIỆT Á 1500L
Đường kính 1200mm
4 155 000 vnđ4 280 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng inox VIỆT Á 1300L
Bồn đứng inox VIỆT Á 1300L
3 085 000 vnđ3 200 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Sản phẩm nổi bật
 Chậu Kasar 2 hố cân 101 Chậu Kasar 2 hố cân 101
560 000 vnđ650 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar 2 hố cân 102Chậu Kasar 2 hố cân 102
600 000 vnđ750 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar đơn 1 hố 103Chậu Kasar đơn 1 hố 103
270 000 vnđ360 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar 1 hố có bàn 104Chậu Kasar 1 hố có bàn 104
430 000 vnđ530 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar 2 hố có bàn 105Chậu Kasar 2 hố có bàn 105
720 000 vnđ880 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
 Chậu Kasar 2 hố cân 106 Chậu Kasar 2 hố cân 106
680 000 vnđ780 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar 1 hố  107Chậu Kasar 1 hố 107
340 000 vnđ550 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Kasar 2 hố cân 108Chậu Kasar 2 hố cân 108
740 000 vnđ860 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn ngang - Việt Á - 500L Bồn ngang - Việt Á - 500L
1 805 000 vnđ2 300 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Bồn đứng - Việt Á - 500L Bồn đứng - Việt Á - 500L
1 675 000 vnđ2 150 000
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chat Zalo